جنگهای باستان موضوع آخر- فتیله هوا اودا کوکوسو ,در عصر تفنگ های فتیله ای و اسب ، شلیک های اولیه مهم ترین شلیک ها بودند . سر و صدا ، دود و گرد و خاک ناشی از شلیک انبوه تفنگ ها و توپ خانه آن دوران دید سربازان و افسران را مختل می کرد .انجمن ادبی حافظ اردبیل | گزارش جلسات ادواری انجمنحرف من حرف هوا بود به مولا خجلم. رنجش از دوست نشاید تو اگر اهل دلی. شکوه از دوست نباید من اگر اهل دلم. هر که بویی برد از صبح ازل می داند. حاجتی نیست بگویم به کجا متصلم. گفتم ای مرد بهل کفر و بیا بر ...ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY | 2013/7/23 - 2013/7/29

ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY تركمن ادبيات سايتى خوش گيلدينگيز

با تامین کننده تماس بگیرید

انجمن ادبی حافظ اردبیل | گزارش جلسات ادواری انجمن

حرف من حرف هوا بود به مولا خجلم. رنجش از دوست نشاید تو اگر اهل دلی. شکوه از دوست نباید من اگر اهل دلم. هر که بویی برد از صبح ازل می داند. حاجتی نیست بگویم به کجا متصلم. گفتم ای مرد بهل کفر و بیا بر ...

با تامین کننده تماس بگیرید

رازقان (لوح ساده )

تابه ای را به صورت مورب روی آتش فتیله قرار می دادند ،طوری که فقط به اندازه ی یک انگشت کمی بیشتر باز باشد و هوا درون آن برود .از یک ساعت به یک ساعت می رفتند و تابه را برمی داشتند و دوده هایی را که ...

با تامین کننده تماس بگیرید

موسیقی آذربایجان

سلام دوستان مخصوصا دوستان آذری انجمن تصمیم دارم اینجا به معرفی موسیقی پربار وزیبای آذربایجان بپردازم امیدوارم که دوستان آذری دراین امربنده رویاری بفرماین ازشما سپاسگزارم - - - Updated - - - راز ترانه محبوب ساری گلینساری ...

با تامین کننده تماس بگیرید

رازقان (لوح ساده )

تابه ای را به صورت مورب روی آتش فتیله قرار می دادند ،طوری که فقط به اندازه ی یک انگشت کمی بیشتر باز باشد و هوا درون آن برود .از یک ساعت به یک ساعت می رفتند و تابه را برمی داشتند و دوده هایی را که ...

با تامین کننده تماس بگیرید

موسیقی آذربایجان

سلام دوستان مخصوصا دوستان آذری انجمن تصمیم دارم اینجا به معرفی موسیقی پربار وزیبای آذربایجان بپردازم امیدوارم که دوستان آذری دراین امربنده رویاری بفرماین ازشما سپاسگزارم - - - Updated - - - راز ترانه محبوب ساری گلینساری ...

با تامین کننده تماس بگیرید

ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY | 2013/7/23 - 2013/7/29

ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY تركمن ادبيات سايتى خوش گيلدينگيز

با تامین کننده تماس بگیرید

Samurai Warriors

این وسیله جنگی معمولا به صورت میله درازی بود که از آهن ساخته می شود.نوع ستاره ای این سلاح نیز وجود دارد.نینجا ها شورایکن را طوری پرت می کنند که در هوا بچرخد و به هدف برخورد کند.مهارت یافتن برای ...

با تامین کننده تماس بگیرید

انجمن ادبی حافظ اردبیل | گزارش جلسات ادواری انجمن

حرف من حرف هوا بود به مولا خجلم. رنجش از دوست نشاید تو اگر اهل دلی. شکوه از دوست نباید من اگر اهل دلم. هر که بویی برد از صبح ازل می داند. حاجتی نیست بگویم به کجا متصلم. گفتم ای مرد بهل کفر و بیا بر ...

با تامین کننده تماس بگیرید

موسیقی آذربایجان

سلام دوستان مخصوصا دوستان آذری انجمن تصمیم دارم اینجا به معرفی موسیقی پربار وزیبای آذربایجان بپردازم امیدوارم که دوستان آذری دراین امربنده رویاری بفرماین ازشما سپاسگزارم - - - Updated - - - راز ترانه محبوب ساری گلینساری ...

با تامین کننده تماس بگیرید

آنا دیلی آموزش زبان ترکی آذری | دی ۱۳۹۱

آنا دیلی آموزش زبان ترکی آذری آموزش و یادگیری زبان ترکی آذری

با تامین کننده تماس بگیرید

رازقان (لوح ساده )

تابه ای را به صورت مورب روی آتش فتیله قرار می دادند ،طوری که فقط به اندازه ی یک انگشت کمی بیشتر باز باشد و هوا درون آن برود .از یک ساعت به یک ساعت می رفتند و تابه را برمی داشتند و دوده هایی را که ...

با تامین کننده تماس بگیرید

Samurai Warriors

این وسیله جنگی معمولا به صورت میله درازی بود که از آهن ساخته می شود.نوع ستاره ای این سلاح نیز وجود دارد.نینجا ها شورایکن را طوری پرت می کنند که در هوا بچرخد و به هدف برخورد کند.مهارت یافتن برای ...

با تامین کننده تماس بگیرید

Samurai Warriors

این وسیله جنگی معمولا به صورت میله درازی بود که از آهن ساخته می شود.نوع ستاره ای این سلاح نیز وجود دارد.نینجا ها شورایکن را طوری پرت می کنند که در هوا بچرخد و به هدف برخورد کند.مهارت یافتن برای ...

با تامین کننده تماس بگیرید

ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY | 2013/7/23 - 2013/7/29

ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY تركمن ادبيات سايتى خوش گيلدينگيز

با تامین کننده تماس بگیرید

موسیقی آذربایجان

سلام دوستان مخصوصا دوستان آذری انجمن تصمیم دارم اینجا به معرفی موسیقی پربار وزیبای آذربایجان بپردازم امیدوارم که دوستان آذری دراین امربنده رویاری بفرماین ازشما سپاسگزارم - - - Updated - - - راز ترانه محبوب ساری گلینساری ...

با تامین کننده تماس بگیرید

جنگهای باستان موضوع آخر

در عصر تفنگ های فتیله ای و اسب ، شلیک های اولیه مهم ترین شلیک ها بودند . سر و صدا ، دود و گرد و خاک ناشی از شلیک انبوه تفنگ ها و توپ خانه آن دوران دید سربازان و افسران را مختل می کرد .

با تامین کننده تماس بگیرید

آنا دیلی آموزش زبان ترکی آذری | دی ۱۳۹۱

آنا دیلی آموزش زبان ترکی آذری آموزش و یادگیری زبان ترکی آذری

با تامین کننده تماس بگیرید

ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY | 2013/7/23 - 2013/7/29

ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY تركمن ادبيات سايتى خوش گيلدينگيز

با تامین کننده تماس بگیرید

Samurai Warriors

این وسیله جنگی معمولا به صورت میله درازی بود که از آهن ساخته می شود.نوع ستاره ای این سلاح نیز وجود دارد.نینجا ها شورایکن را طوری پرت می کنند که در هوا بچرخد و به هدف برخورد کند.مهارت یافتن برای ...

با تامین کننده تماس بگیرید

ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY | 2013/7/23 - 2013/7/29

ترکمن اوغلی TURKMEN OGLY تركمن ادبيات سايتى خوش گيلدينگيز

با تامین کننده تماس بگیرید

انجمن ادبی حافظ اردبیل | گزارش جلسات ادواری انجمن

حرف من حرف هوا بود به مولا خجلم. رنجش از دوست نشاید تو اگر اهل دلی. شکوه از دوست نباید من اگر اهل دلم. هر که بویی برد از صبح ازل می داند. حاجتی نیست بگویم به کجا متصلم. گفتم ای مرد بهل کفر و بیا بر ...

با تامین کننده تماس بگیرید

متن نوحه های ترکی و فارسی | احوالات قتلگاه

چون فتیله محو عشق نار شد. نار را آیینه ی دیدار شد لیک دیداری نه دیدار شهود. محو وجدان فرق دارد تا وجود صوفی ما را چو این وجدان نبود. فرق وجدان را نتانست از وجود چست بر جست و دم اندر بوق کرد

با تامین کننده تماس بگیرید

آنا دیلی آموزش زبان ترکی آذری | دی ۱۳۹۱

آنا دیلی آموزش زبان ترکی آذری آموزش و یادگیری زبان ترکی آذری

با تامین کننده تماس بگیرید