فعال سياسي جامعه آمريکا: آقاي ترامپ دست از حسادت برداريد ...- sepnil جایزه سناتور دست ,به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلويزيوني ام.اس.ان.بی.سی؛ آلفرد چارلز شارپتون ضمن تسلیت به دونالد ترامپ، به وي توصیه کرد دست از حسادت به باراک اوباما، بردارد و بیش از این خودش را مضحکه ی خاص و ...فعال سياسي جامعه آمريکا: آقاي ترامپ دست از حسادت برداريد ...به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلويزيوني ام.اس.ان.بی.سی؛ آلفرد چارلز شارپتون ضمن تسلیت به دونالد ترامپ، به وي توصیه کرد دست از حسادت به باراک اوباما، بردارد و بیش از این خودش را مضحکه ی خاص و ...فعال سياسي جامعه آمريکا: آقاي ترامپ دست از حسادت برداريد ...

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلويزيوني ام.اس.ان.بی.سی؛ آلفرد چارلز شارپتون ضمن تسلیت به دونالد ترامپ، به وي توصیه کرد دست از حسادت به باراک اوباما، بردارد و بیش از این خودش را مضحکه ی خاص و ...

با تامین کننده تماس بگیرید

فعال سياسي جامعه آمريکا: آقاي ترامپ دست از حسادت برداريد ...

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلويزيوني ام.اس.ان.بی.سی؛ آلفرد چارلز شارپتون ضمن تسلیت به دونالد ترامپ، به وي توصیه کرد دست از حسادت به باراک اوباما، بردارد و بیش از این خودش را مضحکه ی خاص و ...

با تامین کننده تماس بگیرید

فعال سياسي جامعه آمريکا: آقاي ترامپ دست از حسادت برداريد ...

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از شبکه تلويزيوني ام.اس.ان.بی.سی؛ آلفرد چارلز شارپتون ضمن تسلیت به دونالد ترامپ، به وي توصیه کرد دست از حسادت به باراک اوباما، بردارد و بیش از این خودش را مضحکه ی خاص و ...

با تامین کننده تماس بگیرید