ارزش سهام عدالت، امروز ۲۹ مهر ۹۹ | سایت انتخاب- معاملات سهام امروز چیست ,در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت مانند روز گذشته با کاهش همراه بود و ۳.۲ درصد (۴۲۷ هزار و ۵۵۶ تومان) افت کرد و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۸۱۶ تومان رسید.سهام یاب، شبکه هوشمند معاملات بورسسهام یاب ، بزرگترین شبکه اجتماعی و سامانه معاملات آنلاین سهام و بورس ایران ، اخبار , بازدهی بازار فرابورس , بیشترین کاهش مالکیت حقوقی , بیشترین حجم تقاضا , بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل , بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل ...ارزش سهام عدالت، امروز ۲۷ مهر ۹۹ | سایت انتخاب

در جریان معاملات امروز بازار سهام ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با افتی ۴۴۵ هزار و ۵۹۴ تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به ۱۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۸۹۵ تومان رسید. بدین ترتیب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت به ۸ ...

با تامین کننده تماس بگیرید

سهام یاب، شبکه هوشمند معاملات بورس

سهام یاب ، بزرگترین شبکه اجتماعی و سامانه معاملات آنلاین سهام و بورس ایران ، اخبار , بازدهی بازار فرابورس , بیشترین کاهش مالکیت حقوقی , بیشترین حجم تقاضا , بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل , بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

ارزش سهام عدالت، امروز ۲۹ مهر ۹۹ | سایت انتخاب

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت مانند روز گذشته با کاهش همراه بود و ۳.۲ درصد (۴۲۷ هزار و ۵۵۶ تومان) افت کرد و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۸۱۶ تومان رسید.

با تامین کننده تماس بگیرید

ارزش سهام عدالت، امروز ۲۷ مهر ۹۹ | سایت انتخاب

در جریان معاملات امروز بازار سهام ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با افتی ۴۴۵ هزار و ۵۹۴ تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به ۱۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۸۹۵ تومان رسید. بدین ترتیب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت به ۸ ...

با تامین کننده تماس بگیرید

معاملات سهام بورس

معاملات سهام بورس در این بخش اطلاعات سهام های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

با تامین کننده تماس بگیرید

معاملات سهام بورس

معاملات سهام بورس در این بخش اطلاعات سهام های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

با تامین کننده تماس بگیرید

سهام یاب، شبکه هوشمند معاملات بورس

سهام یاب ، بزرگترین شبکه اجتماعی و سامانه معاملات آنلاین سهام و بورس ایران ، اخبار , بازدهی بازار فرابورس , بیشترین کاهش مالکیت حقوقی , بیشترین حجم تقاضا , بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل , بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

ارزش سهام عدالت، امروز ۲۷ مهر ۹۹ | سایت انتخاب

در جریان معاملات امروز بازار سهام ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با افتی ۴۴۵ هزار و ۵۹۴ تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به ۱۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۸۹۵ تومان رسید. بدین ترتیب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت به ۸ ...

با تامین کننده تماس بگیرید

ارزش سهام عدالت، امروز ۲۹ مهر ۹۹ | سایت انتخاب

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت مانند روز گذشته با کاهش همراه بود و ۳.۲ درصد (۴۲۷ هزار و ۵۵۶ تومان) افت کرد و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۸۱۶ تومان رسید.

با تامین کننده تماس بگیرید

ارزش سهام عدالت، امروز ۲۷ مهر ۹۹ | سایت انتخاب

در جریان معاملات امروز بازار سهام ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با افتی ۴۴۵ هزار و ۵۹۴ تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به ۱۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۸۹۵ تومان رسید. بدین ترتیب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت به ۸ ...

با تامین کننده تماس بگیرید

معاملات سهام بورس

معاملات سهام بورس در این بخش اطلاعات سهام های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

با تامین کننده تماس بگیرید

ارزش سهام عدالت، امروز ۲۷ مهر ۹۹ | سایت انتخاب

در جریان معاملات امروز بازار سهام ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با افتی ۴۴۵ هزار و ۵۹۴ تومانی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به ۱۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۸۹۵ تومان رسید. بدین ترتیب ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت به ۸ ...

با تامین کننده تماس بگیرید

سهام یاب، شبکه هوشمند معاملات بورس

سهام یاب ، بزرگترین شبکه اجتماعی و سامانه معاملات آنلاین سهام و بورس ایران ، اخبار , بازدهی بازار فرابورس , بیشترین کاهش مالکیت حقوقی , بیشترین حجم تقاضا , بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل , بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

معاملات سهام بورس

معاملات سهام بورس در این بخش اطلاعات سهام های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

با تامین کننده تماس بگیرید

ارزش سهام عدالت، امروز ۲۹ مهر ۹۹ | سایت انتخاب

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت مانند روز گذشته با کاهش همراه بود و ۳.۲ درصد (۴۲۷ هزار و ۵۵۶ تومان) افت کرد و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۸۱۶ تومان رسید.

با تامین کننده تماس بگیرید

سهام یاب، شبکه هوشمند معاملات بورس

سهام یاب ، بزرگترین شبکه اجتماعی و سامانه معاملات آنلاین سهام و بورس ایران ، اخبار , بازدهی بازار فرابورس , بیشترین کاهش مالکیت حقوقی , بیشترین حجم تقاضا , بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل , بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

معاملات سهام بورس

معاملات سهام بورس در این بخش اطلاعات سهام های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

با تامین کننده تماس بگیرید

ارزش سهام عدالت، امروز ۲۹ مهر ۹۹ | سایت انتخاب

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت مانند روز گذشته با کاهش همراه بود و ۳.۲ درصد (۴۲۷ هزار و ۵۵۶ تومان) افت کرد و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۸۱۶ تومان رسید.

با تامین کننده تماس بگیرید